تماس با ما

02188952380 داخلي 3896


نمابر

02188957252

 
دکتر سامد برومندفر

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

دکتر سامد برومندفر

ارتباط مستقیم: 02188962380

مسئولان و کارشناسان

 • دكتر حسين فضلي خاني

  معاون بهداشت عمومی و مواد غذایی

  2606 داخلي

 • دکتر هادی تبرایی

  معاون بهداشت اماکن و زیستگاه دام ، طیور و آبزیان

  2621 داخلی

 • دکتر مجید مختاری

  ریس گروه بهداشت اماکن و زیست گاه دام

  2627 داخلی

 • دکتر سعید صادقی

  رییس گروه بهداشت گوشت و نظارت برامور کشتارگاه های دام و طیور

  2628 داخلی

 • دکتر مجید شاهرخی

  رییس گروه بهداشت فرآورده های غیر خوراکی دام و صنایع وابسته

  2617 داخلی

 • دکتر علیرضا محقق

  رییس گروه بهداشت خوراک دام و صنایع وابسته

  2609 داخلی

 • دکتر هستی حدادپور

  رییس گروه مطالعات و ارزیابی مخاطرات بهداشتی دام و منابع ژنیتیکی

  2625 داخلی

 • دکتر سیاوش نیازی

  رییس گروه مطالعات و ارزیابی و فرآورده های دامی

  2638 داخلی

 • دکتر زهره کاظمی مقدم

  کارشناس بهداشت خوراک آماده دام ، طیور و آبزیان

  2626

 • دکتر بیژن سعیدی

  کارشناس بازرسی بهداشت گوشت و آلایش دام

  2611 داخلی

 • دکتر جواد امیری

  کارشناس بهداشت و پایش باقی مانده های فرآورده های آبزیان

  2601 داخلی

 • دکتر مصطفی صابونی

  کارشناس بهداش مواد اولیه خوراک دام ، طیور و آبزیان

  2636 داخلی

 • دکتر بهزاد منصوری

  کارشناس نظارت بر کشتارگاه ها

  2605 داخلی

نظرسنجی